Web Content Display Web Content Display

Ställ in rättigheter för en sida

Du kan ge en viss roll rättigheter att arbeta endast med vissa sidor.

  1. Logga in i Liferay
  2. I toppmenyn, klicka på Administration och Sidor
  3.  I trädvyn, klicka på sidan som du vill konfigurera.
  4. Klicka på Rättigheter 
    Vyn för Rättigheter öppnas.
  5. Varje rad i tabellen hänvisar till en roll ochvarje kolumn avser former av interaktion. Markera de former av interaktion som du vill tillåta för varje roll.
  6. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices