Web Content Display Web Content Display

Ändra sidornas ordning

Du kan ändra i vilken ordning sidorna visas i trädvyn.

  1. Logga in i Liferay
  2. I toppmenyn, klicka på Administration och Sidor
  3.  I trädvyn, klicka på sidan som du vill flytta och dra den dit du vill ha den tills du ser en markering med prickar. Om prickarna omsluter ett annat menyalterntiv kommer den sida du flyttar att lägga till som en undersida till den markerade. Om prickarna visas som en egen rad under ett annat menyalternativ kommer den sida du flyttar att lägga sig där markeringen visas.
  4. Fortsätt att hålla klicket och dra sidan till den position där du vill ha den, släpp den där.
  5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices