IFrame

Web Content Display Web Content Display

IFrame

Denna portlet erbjuder möjligheten att bädda in en extern webbsida eller funktion på en given sida. Den externa sidan har alltid sin egen definierade CSS, men du kan själv välja att ändra ramen kring iFramen så den bättre passar in i den övergripande designen.
 
URL:en till sidan kan vara statisk eller dynamisk med definierade variabler, beroende på sidans uppbyggnad och innehåll. Den kan exv exekvera en sökning motsvarande en nyss gjord sökning i Arena.
 
Porleten laddas asynkront.

Användargränssnitt

Användaren ser den externa webbsidan som en del av Arena och kan interagera med sidan direkt.

Konfiguration

  • Villkor: Villkor för hur länken ska visas, en eller fler kan markeras (standardvärde: sökning)
  • Visa hjälp-länk (standardvärde: falskt)
  • URL: Här definierar du URL:en till den externa webbsidan. URL:en skapas genom att använda FreeMarker syntax, som lägger till Arena-variabler. En beskrivning av dessa variabler och exempel på användning kan ses nedan i Arena sessionsvariabler.

Web Content Display Web Content Display

Arena sessionsvariabler

Vissa portlets kan konfigureras till att använda URL:er till externa webbsidor. Detta görs genom att använda Freemarker-syntax och sessionsvariabler från Arena-innehåll.

Arena sessionsvariabler erbjuder ett lågnivå-gränssnitt till portletsessioner genom Freemarker Templating Engine. Sessionsvariabler möjliggör dynamisk portletkonfiguration.

För definierade variabler och exempel, se Arena Session Variables.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices