Web Content Display Web Content Display

Bildgalleriet

Bilder som ska användas till Arena-artiklar laddas upp till bildgalleriet via portleten Admin: ladda upp bilder.

Länkar till avsnitt:
Ladda upp bilder till bild
galleriet
Infoga bild i artikeln
Positionering och storlek av bild
Sök bilder
Bläddringsfunktion för att ladda upp bilder

Ladda upp bilder till bildgalleriet

Alt. 1

 1. Bilder som ska visas i Arena-artiklar hanteras i portleten Admin: ladda upp bilder.
  (I standardkonfigurationen finns denna portlet på sidan /images.


   
 2. Klicka på Lägg till mapp för att skapa en mapp till nya bilder. Detta dialogfönster öppnas:


   
 3. Skriv in ett passande Namn och Beskrivning på mappen.
 4. Om mappen ska vara tillgänglig för fler Arenor, välj även dessa Arenor i rullgardinsmenyn, Spara på denna/dessa webbplats/er. Andra Arenor får därmed tillgång till bilderna i denna mapp men kan inte redigera eller ta bort dem.
 5. Klicka på Spara. Du kommer därmed tillbaka till översta nivån i bildbiblioteket.
 6. Öppna mappen genom att klicka på den.


   
 7. Klicka på Lägg till bild. Detta dialogfönster öppnas:


   
 8. Klicka på Bläddra.
 9. Leta fram bilden du vill ladda upp och välj Öppna.
 10. Klicka på Ladda upp. Detta dialogfönster öppnas:


   
 11. Skriv in Bildnamn (obligatiorisk) och fyll i övriga fält (ej obligatoriska), om bilden ska bli sökbar lägg till ett nytt ämnesord (sökord) eller välj ett i listan över redan tillagda sökord.
 12. Klicka på Spara.

Alt. 2

 1. Logga in i Arena med din Arena-användare. Observera att du behöver rättigheter för bildhanteringen (se Admin: Permissions manager).
 2. Redigera en artikel.
 3. Klicka på infoga bildikonen .
 4. Klicka på Bläddra knappen. .
 5. Fortsätt enligt steg 2 ovan. (Alt. 1).

Infoga bild i artikeln.                      

 1. Redigera artikeln i vilken du vill infoga bild/er.
 2. På den plats i artikeln där du vill infoga en bild, Klicka på infoga bildikonen .
  Dialogfönstret Insert/Edit Image  öppnas.


   
 3. Klicka på Bläddringsikonen  och bläddra fram bilden och klicka på önskad bild. Du återvänder därmed till dialogfönstret Insert/Edit Image .
 4. I fältet Image description - skriv en beskrivningstext för bilden.
 5. I fältet Title, skriv en titel för bilden (dennablir synlig när man för muspekaren över bilden).
 6. Klicka på Insert.

Positionering och bildstorlek 

Ställa in positionering och storlek av bild.

 1. Redigera artikeln med bilden.
 2. Markera bilden och högerklicka, välj bildegenskaper.
 3. Klicka på fliken Appearance.


   
 4. Skriv in eller välj önskade värden:

Alignment: Positionera bilden i artikeln

Dimensions: Bredd och höjd på bild

Constrain proportions: Fyll i antingen bredd eller höjd och klicka om du önskar automatic calculation av det andra värdet.

Vertical space: Luft över och under bild (padding i px)

Horizontal space: Luft till vänster eller höger om bilden (padding i px)

Border: Svart kantlinje runt bilden (px)

Class: Sätt en egen klass definition som kan användas av css.

Style: Fylls i automatiskt beroende av de värden du valt i fälten ovanför. Det är också möjligt att skriva in css kod direkt i detta fält.

5.    Klicka på Update.

Sök bild med hjälp av bildens namn.                             

 1. Redigera artikeln i vilken du vill infoga bild/er.
 2. Klicka på infoga bildikonen . Dialogfönstret Insert/Edit Image  öppnas.


   
 3. Klicka på knappen bläddra .
 4. I sökfältet - skriv in delar av eller hela sökordet.


   
 5. Klicka på Sök. Sökresultatet visas nedanför sökfältet.

Använda bläddringsfunktionen för att hitta bild/er                                    

 1. Redigera en artikel.
 2. Klicka på infoga bildikonen. . dialogfönstret Insert/Edit Image  öppnas.


   
 3. Klicka på knappen Bläddra .
 4. Nedanför sökfältet visas en lista med bildmappar.
 5. Klicka på en mapp för att se innehållet.

Web Content Display Web Content Display

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices