Web Content Display Web Content Display

Admin: ladda upp bilder

Portleten används för uppladdning av bilder till Arena-artiklarnas bildgalleri. OBS - Liferays bilder lagras i Dokument och Media.

Rättigheten ImageHandling krävs för att kunna använda funktionen - se Admin: behörigheter.

Portleten ligger i grundinstallationen på sidan /images och den ska inte tas bort från denna sida eller flyttas till en annan. Funktionen kan nås direkt via URL:en och via verktygsfältet i redigerigeringsvyn för artiklarna. 

Arena-användare krävs för denna funktion.

Gränssnitt

När du i vyn Redigera ska ladda upp en bild till artikeln du håller på att skriva ska du klicka på bilden med ett träd.  Gränssnittet ser då ut så här:

Klicka på den lilla rutan till höger om fältet Image URL.

Gränssnittet ser då ut så här om bildgalleriet är helt tomt:

Ladda upp bilder

 

Börja med att skapa en mapp genom att klicka på Lägg till mapp.
Ge mappen ett namn och en beskrivning och klicka på Spara.
Markera mappen för att ladda upp en bild.
Klicka på Ladda upp bild
Bläddra fram bilden på ditt nätverk
Klicka på Ladda upp.

När du laddat upp en bild ska du ange metadata för den. 
Ange eventuell information om copyright.
Välj eventuellt ett befintligt ämnesord genom att markera det, eller lägg till ett nytt genom att skriva in det i fältet Nytt ämnesord och därefter klicka på Lägg till ämnesord.
Klicka på Spara.

 

 

Tänk på att vara så explicit som möjligt vad gäller metada både för mappar och bilder så att det blir lätt att hitta passande bilder i fortsättningen.

Inställningar

  • Antal bilder per sida: Ange hur många bilder som ska visas per sida i bildgalleriet. 
  • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
  • Storlek på miniatyrbild: Ange storlek på bilderna i själva bildgalleriet. (förvalt värde: 200 pixlar)
  • Tillgänglig för alla: Markera denna kryssruta om även användare utan rättigheten ImageHandling ska kunna nå bildgalleriet.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices