Web Content Display Web Content Display

Mina meddelanden

Portleten visar medelanden som skickats via Arena från biblioteket, arkivet eller museet. En administratör kan skicka meddelanden via samma portlet till alla användare som skapat användarnamn i den aktuella Arenan. Det går inte att specificera vilken/vilka användare som ska få meddelandet. 

Administratören ska Arena-behhörigheten Inbox för att kunna skicka meddelanden.

Gränssnitt

Meddelandena visas i en lista i inboxen Oläsa meddelanden visas i fetstil. Listan visar ämne, användarnamn för avsändaren, bibliotek och tidpunkt för mottagandet. 

Användaren klickar på ämnesraden för att läsa hela texten. För att ta bort ett meddelande ska användaren markera kryssrutan Ta bort och därefter klicka på knappen Ta bort. 

Det går att sortera meddelandena på rubrikerna Ämne, från, Bibliotek och Datum.

Administratören har i samma portlet en länk för att skicka meddelanden via en utbox där alla skickade meddelanden även sparas tills de manuellt tas bort.Där visas hur många som fått meddelandet samt hur många som läst det.

Läs Meddelanden för en detaljerad instruktion om hur man ser och skickar meddelanden. 

Portleten kan i grundinstallationen nås från Mina sidor samt login-portleten. 

Inställningar

Följande inställningar kan göras: 

  • Hjälp-länk: visa (förvalt värde: ej markerad).
  • Visa sortera på datum: Markera om det ska gå att sortera efter datum (förvalt värde: markerad) 
  • Visa sortera på från: Markera om det ska gå att sortera efter avsändare (förvalt värde: markerad) 
  • Visa sortera på titel: Används inte
  • Visa sortera på bibliotek: Markera om det ska gå att sortera efter bibliotek (förvalt värde: markerad) 
  • Visa sortera på ämne: Markera om det ska gå att sortera efter ämne (förvalt värde: markerad) 

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices