Web Content Display Web Content Display

Liferay-artiklar

En artikel är ett textdokument skrivet av en Arena-administratör - eller, om det tillåts i konfigurationen, alla Arena användare - och publiceras på Arena platsen för andra användare att läsa och kommentera.


Liferay artiklar kommer inte att indexeras på Arena webbplatsen. Således kan en Liferay artikel inte hittas med hjälp av sökfunktionen på sidan. För Liferay-artiklar används portleten Visa artiklar.

  • Använd Arena-artiklar om du vill att slutanvändarna ska kunna söka efter innehållet.
  • Använd Liferay-artiklar om du inte vill att innehållet ska vara sökbart.

Web Content Display Web Content Display

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices