Web Content Display Web Content Display

Artiklar: lista med sökfråga

Denna portlet visar en lista med sökresultat över artiklar utifrån en egen definierad sökfråga. Är inte relaterad till sökning via sökportlet.

Inställningar

 • URL till sidan med artikeldetalj: Välj på vilken sida artikeldetaljen ska visas (standardinställning: detail).
 • URL till sökresultatsidan för artiklar: Här definierar du på vilken sida sökresultatet ska visas (standardinställning: articles).
 • Sökfråga: Definiera en sökfråga som söker ut vilka artiklar som ska visas i listan. Standardsökfrågan (standardinställningen) status:Ready gör en sökning av godkända artiklar och presenterar dessa i listan. Se artikel nedan för tillgängliga sökparametrar.
 • AddThis: Facebook-funktion, välj om du vill visa Gilla eller Rekommendera koppling i artikeln (standardinställning: Gilla).
 • AddThis: Facebook-layout, välj Standard, Knapp eller Box (standardinställning: Standard).
 • AddThis: Facebook-parametrar, här kan du skriva in egna värden i enheten pixlar(standardinställning: fb:like:width="330px").
 • AddThis: ordningsföljd, bestäm i vilken ordning de olika sociala medierna ska visas.
 • AddThis: placering, bestäm var i artikeln sociala medier ska visas(standardinställning: Upptill).
 • AddThis: tjänster, här kan du välja vilka sociala medier du vill koppla till din artikel(standardinställning: blank).
 • Antal sidor för bläddring: Om listan innehåller många träffar kan den delas upp i flera sidor, välj antal sidor (standardinställning: 5).
 • Antal träffar per lista: Välj hur många artiklar som ska visas i listan (standardinställning 50).
 • Antal träffar per sida: Om sökningen ger ett stort antal träffar, ange hur många träffar som ska visas per sida (standardinställning 10).
 • Fuzzy-sökfaktor(0.0-1.0): Här definierar du ett fuzzy-sökfaktor värde mellan 0 och 1. Ett högre värde ger en större liknelse till sökfrågan. Observera: samma värde måste definieras i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: 0.5). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Fuzzy-sökfält: Här kan du välja vilka fält som ska visas när en fuzzy sökning görs. Observera: samma fält måste väljas i följande portletar: Artiklar: artikeldetalj, Artiklar: fasetter, Artiklar: lista med sökfråga, Artiklar: lista utan sökfråga, Artiklar: visa en viss artikel.(standardinställning: alla fält). Läs mer i artikeln om Fuzzy sökning nedan.
 • Nyhetsservice Visa "Meddela mig om nya titlar": Välj om checkrutan "Meddela mig om nya titlar" ska visas när en användare väljer klickar på funktionen Spara sökning (standardinställning: markerad).
 • Panelknappar Visa: Välj vilka funktioner som ska vara tillgängliga (standardinställning: inga fält valda).
 • Sortera på: Välj vilken sorteringsfunktion som ska användas i listan (standardinställning: Relevans).
 • Sorteringsalternativ ordningsföljd: Välj sorteringsordning för sökresultatet (standardinställning: Relevans).
 • Sorteringsordning förvald: Välj Fallande eller stigande (standardinställning: Fallande).
 • Sorteringsvarianter: Välj vilka sorteringsvarianter som ska vara tillgängliga (standardinställning: samtliga fält).
 • Spara sökning: Visa "Spara sökning" länk (standardinställning: markerad).
 • Sökvillkor: Välj sökvillkor till den angivna sökfrågan (standardinställning: inga fält).
 • Visa Hjälp-länk: Visa hjälplänk (standardinställning: ej markerad).
 • Visa objekt: Observera ändra inte denna inställning inga sökresultat kommer att visas (standardinställning: markerad).
 • Visa artikelfält i sökresultat: Välj vilka fält som ska visas i artikeln som ska visas i listan (standardinställning: Titel, Visa titel som länk, Visa "AV", Visa datum, Ingress, Ämnesområde, Ämne och Visa Typ).
 • Visa sökning och antal träffar: Välj om texten (standardtext) "Din sökning på (sökfråga) gav antal träffar ( i siffror) ska visas (standardinställning: markerad).

Web Content Display Web Content Display


Prefix för sökning i artiklar

Följande prefix kan användas vid sökning i artikeldatabasen. För att kombinera flera prefix används booleska operatorerna And och OR. Använd NOT för att utesluta sökbegrepp. 

 • authorized_by: Ange vem som godkänt artikeln
 • authorized_date: Ange när artikeln godkändes
 • body: Ange ord i brödtext
 • content_group: Ange ämnesområden som artikeln taggats med
 • content_type: Ange typ som artikeln taggats med
 • copyable: Ange om artikeln är markerad som kopieringsbar
 • created_by: Ange vem som skapat artikeln
 • created_date: Ange datum för när artikeln skapades
 • description: Ange ord i ingress
 • event_start_date: Ange datum för när ett evenemang börjar  (se kommentar nedan)
 • event_end_date: Ange datum för när ett evenemang slutar
 • fallback_locale: Ange språkkoden för det språk som artikeln urpsrungligen skrevs på. Anges med de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. Exempel: fallback_locale:swe
 • locale: Språk som artikeln publicerats på. Anges med de tre första bokstäverna i det engelska ordet för språket. Exempel: locale:swe
 • modified_by: Ange vem som redigerat artikeln
 • modified_date: Ange datum för när artikeln redigerades
 • owning_portal_site_name: Ange namnet på den  portal site där artikeln skapades
 • publicationyear: Ange artikels publikationsår
 • published_scope: Ange namnet på den  portal site där artikeln publicerats
 • record_key: Ange den länkning som kopplar en artikel till en katalogpost
 • status: Använd för att söka artiklar med olika status. Alternativen är Pending (ännu inte godkänd), Draft (Utkast), Ready (godkänd). 
 • subject: Ange ämnesord som artikeln taggats med
 • uberkey: Ange det id som varje artikel har i databasen. Visas i artikeldetaljen.
 • title: Ange artikels titel
 • valid_from_date: Ange datum för när artikeln ska börja visas
 • valid_to_date: Ange datum för när artikeln inte längre ska visas

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices