Web Content Display Web Content Display

Min lånehistorik

Låntagare som inte tillhör en särskild låntagarkategori med särskild service (till exempel Boken kommer) kan själva välja om de vill spara sin lånehistorik genom att markera en kryssruta under Lånekort och PIN-kod på sidan Användaruppgifter.

Vid kryssrutan finns en förberedd länk tilll en sida där biblioteket ska publicera information om vad lånehistorik är, hur länge den sparas, och att den raderas om låntagaren avmarkerar kryssrutan.

Historiken visas endast för låntagarten - inte i BOOK-IT.Lånehistoriken raderas om låntagaren avmarkerar kryssrutan.

I systemparametern LOAN HISTORY i BOOK-IT anges i månader hur länge lånehistorik sparas.

Portleten visar de lån som gjorts sedan lånehistoriken aktiverades.Det kan endast göras av låntagaren själv under Mina uppgifter.

Portleten ligger inte i grundinstallationen utan du måste skapa en ny sida och lägga portleten på den. Du väljer själv om det ska vara ett eget självständigt menyalternativ eller om du vill lägga en länk från sidan Mina lån. 

Portleten ska ligga under sökvägen /protected (som t ex Mina lån) eftersom det då inte går att få fram sidan igen genom att backa i webbläsaren.

Inställningar

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • Arkivposter: element på sidan: Markera vilka element du vill visa (förvalt värde: alla) *
 • Arkivposter: fält i posten: Markera vilka fält i arkivposter som ska visas. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Upplaga, Extern länk, Språk, Medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllmarkering, Titel)*
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Lån: visa antal:Ange hur många titlar som ska visas per sida
 • Lån: visa detaljer: Anger sökvägen till katalogpostsidan 
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter:: element på sidan: Markera de element som du vill visa (förvalt värde: alla).*
 • Museiposter: fält i posten: fields to show: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Sortering: visa alternativ: Markera de alternativ som låntagaren ska kunna sortera listan på. 
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Visa fler:Markera det antal du vill att låntagaren ska kunna välja för att se fler titlar

* Om du arbetar med inställningar för en Arena som bara innehåller kopplingar till ett eller flera bibliotekssystem behöver du inte bry dig om inställningarna för arkiv- eller museiposter,

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices