Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Arena - Liferay 3.2 Handledning för administratörer

Arena 3.2 Handledning för redaktörer

Responsivt standardtema

Dynamisk ws-klient 
Beskrivning av hur du kan skapa kopplingar mot  Libris och Syndetics (kräver abonnemang)

Separat sökmiljö 
Beskrivning av hur du till exempel skapar en separat träfflistesida och katalogpostsida för målgruppen barn

Fulltextsökning 
Beskrivning av hur du gör det möjligt för låntagarna att söka och läsa fulltextdokument (kräver tilläggsmodulen Intertext)

Samtidig sökning
Beskrivning av hur du gör det möjligt för låntagarna att söka och få träff både i katalogen och arena-artiklarna samtidigt