Web Content Display Web Content Display

Minneslista

Denna portlet gör det möjligt för låntagaren att lägga intresanta titlar i en minneslista. Minneslistan kan användas oavsett om låntagaren är inloggad eller ej, med följande viktiga funktionella skillnader:

 • Ej inloggad eller inloggad låntagare: En tillfällig minneslista kan skapas. Det går att skriva ut och skicka den via e-post, men den sparas inte.
 • Inloggad som Arena-användare: Minneslistan sparas automatiskt. Observera att minneslistan inte är åtkomlig via appen som har en separat motsvarande lista (favoriter). 

Om en användare lägger titlar i minneslistan och först därefter loggar in som Arena-användare sparas titlarna automatiskt.

Gränssnitt

Titlar läggs i minneslistan via knappen Lägg i minneslista som visas vid titlar i till exempel träfflista och katalogpost. 

Minneslistan nås från Mina uppgifter eller vie ett eget menyalternativ, beroende på grundkonfiguration.

Genom att markera en eller flera titlar kan användaren: 

 • Skicka markerade titlar via e-post.
 • Skriva ut markerade titlar. 
 • Ladda ner markerade titlar (för vidare hantering i referenshanteringsprogram eller motsvarande)
 • Ta bort från listan
 • Reservera markerade titlar. 

Det går att bläddra om det finns flera sidor i minneslistan.

Inställningar

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till katalogpostsidan: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results) 
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • Antal titlar vid utskrift och e-post:Max antal: Ange det maximala antal titlar som ska kunna skrivas ut och skickas via e-post. (förvalt värde: 50)
 • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
 • Antal träffar i RSS: Ange det maxiala antal titlar som ska visas i RSS-flödet. (förvalt värde:20)
 • Arkivposter: element på sidan: Markera vilka element du vill visa (förvalt värde: alla) *
 • Arkivposter: fält i posten: Markera vilka fält i arkivposter som ska visas. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Upplaga, Extern länk, Språk, Medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllmarkering, Titel)*
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (fövralt värde: 5)
 • Föredragen medietyp: Välj den medietyp som ska få ökat relevansvärde om listan visar olika medietyper, eller som ska visas som grundpost vid listor som visar sammanslagna poster. Används endast om du använder relevans som förvald sortering. Värdet för multi agency-installationer ändras av Axiell - kontakta kundsupport.
 • Föredragen medietyp: boostvärde: Ange det värde som ska användas för att öka relevansvärdet för den föredragna medietypen. Intervallet är 0 - 25, där 25 är maximal ökning.Används endast om du använder relevans som förvald sortering.
 • Föredraget bibliotek; boostvärde:: Ange det värde som ska användas för att öka relevansvärdet för det föredragna biblioteket. Intervallet är 0 - 25, där 25 är maximal ökning. Multi agency - installationsportleten
 • Föredraget språk: Används endast om du använder relevans som förvald sortering. 
 • Föredraget språk: boostvärde  Ange det värde som ska användas för att öka relevansvärdet för det föredragna språket. Intervallet är 0 - 25, där 25 är maximal ökning.  Används endast om du använder relevans som förvald sortering.
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Huvudpost/delpost: visa: Endast relevant för bibliotekssystem som använder huvudpost/delpost, och definierar hur posterna ska visas i listan. Alternativen är Endast träffar,Endast huvudpost, Huvud- och delpost.
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Länkar: öppna i: Välj om du vill att länkar ska öpnnas i samma fönster, Överordnad ram, Nytt fönster/flik. Används t e x när en dynamisk lista integreras i en annan webbsida.
 • Lån: visa detaljer: Markera vilken information du vill visa för varje lån. Beskriv låneinfo, anmärkning
 • Låna om: visa: Markera kryssrutan om låntagarna ska kunna lån om sina medier (fövalt värde: markerad)
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter:: element på sidan: Markera de element som du vill visa (förvalt värde: alla).*
 • Museiposter: fält i posten: fields to show: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
 • RSS-ikon: visa: Markera kryssrutan om låntagarna ska kunna prenumerera på RSS-flöde (förvalt värde: markerad)
 • Recensioner: max antal tecken: Ange det maximala antal tecken som ska visas för en recension innan låntagaren behöver klicka på Läs mer. (förvalt värde: 100) 
 • Recensioner: ska godkännas före publicering: Markera kryssrutan om recensioner ska godkännas innan de publiceras. Gör på sidan /protected/admin (i grundinstallationen) i portleten Admin: anmälningar (förvalt värde: markerad).
 • Recensioner: Bli den förste som recenserar...: Markera om du vill visa texten Bli den förste som recenserar denna titel när recensioner saknas (förvalt värde: ej markerad)
 • Reservation: giltighetstid (dagar) Ange det antal dagar som en reservation ska vara aktiv. Ange samma värde som i ditt bibliotekssystem (förvalt värde: 730).
 • Reservation: hjälptext om regionala reservationer: Skriv en hjälptext om regionala reservationer. Används inte i Sverige. (förvalt värde: tomt) 
 • Reservation: tillåt regionala reservationer:Markera om du vill tillåta regionala reservationer. Används inte i Sverige. (förvalt värde: tomt) 
 • Reservation: visa "Giltig från": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa "Giltig till": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa enheterna alfabetiskt: Markera om du vill att enheternas namn ska visas alfabetiskt. (förvalt värde: markerad) Ska inte vara markerad om du vill använda funktionen förvalt hämtställe, eller om du vill visa enheterna i samma ordning som de visas i bibliotekssystemet. Se "Visa välj hämtställe". 
 • Reservation: visa info om avgift: Markera om du vill visa uppgift om eventuell kostnad i samband med reservation. (förvalt värde. ej markerad). Funktionen aktiveras av Axiell.
 • Reservation: visa knappen Avbryt: Markera om låntagaren ska kunna avbryta en reservation som hen håller på att genomföra (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa organisation: Markera om organisationen (förutom enheten) ska visas i samband med reservation. Troligen endast relevant om flera organisationer visas i samma Arena utan att den är en s k multi agency-installetion, vilket är mycket ovanligt. Om kryssrutan markeras visas två listrutor - en för organisation/er och en för enheter. 
 • Reservation: visa organisationer i alfabetisk ordning: Om du visar flera organisationer i din Arena kan du markera kryssrutan för att visa dem i alfabetisk ordning. (förvalt värde: markerad)  
 • Reservation: sortering av tidskrifter. Används ej. 
 • Sammanslagna poster: gruppera på: Markera vad sammanslagna poster ska grupperas på. Alternativen är Av och Huvudpost/delpost. Av innebär upphovsperson eller titel och är det som ska väljas om bibliotekssystemet inte har stöd för huvudpost/delpost (gäller BOOK-IT).
 • Sortering: visa alternativ: Markera de alternativ som låntagaren ska kunna sortera listan på. 
 • Sökfråga: visa sökfrågaoch antal träffar: Markera kryssrutan om du vill visa sökfrågan och antal träffar. 
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Träffar: visa: Kryssrutan ska alltid vara markerad utom när portleten används på katalogpostsidan för att låntagarna ska kunna bläddra framåt till nästa titel i sökresultatet.
 • Visa välj hämtställe: Markera om listrutan Välj hämtställe ska visas i samband med reservation istället för att visa ett förvalt hämtställe. Ska inte vara markerad om reservation med ett klick ska fungera.  Here you select to show the text "Select pickup branch" in the dropdown, instead of having a preset pickup branch (default: false). Thus, if you select this (true) you will not see the default pickup branch directly. Also see the setting Reserving: Show branches in alphabetic order.
 • Visa reservationslänk: 

* Om du arbetar med inställningar för en Arena som bara innehåller kopplingar till ett eller flera bibliotekssystem behöver du inte bry dig om inställningarna för arkiv- eller museiposter,

Web Content Display Web Content Display

Föredragen medietyp/språk samt boost av nya titlar

I flera portletar finns det inställningar för föredraget bibliotek, medietyp och språk.

Det finns dessutom möjlighet att höja relevansvärdet för nya titlar.
(Föredraget bibliotek används i praktiken inte.)

Dessa inställningar gör det möjligt för dig att höja relevansvärdet för de träffar du tycker är viktigast att få högt upp i träfflistan. Detta värde kallas boostvärde och är relativt de övriga, samt även för de grundvärden som ingår i själva systemets relevansalgoritm. Detta innebär att du får testa dig fram genom att prova olika värden utifrån dina önskemål.


Förutom att du då anger vilket språk och/eller vilken medietyp som ska prioriteras i sökresultatet ska du även ange hur högt värdet ska vara. För nya titlar anger du endast boostvärde.

Exempel: Om det absolut viktigaste är att nya titlar kommer högst upp i träfflistan oavsett medietyp och språk kan du ange boostvärde 100000 i fältet Nya titlar : boostvärde.

Följande portletar har dessa inställningsmöjligheter: 

 • Mina nyckelord
 • Mina recensioner
 • Minneslista
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Topplista

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices