Web Content Display Web Content Display

Mina nyckelord

Portleten visar alla de nyckelord/taggar som den inloggade användare har skapat.

Porleten ligger i grundinstallationen på sidan \protected\stuff och kan nås via Mina sidor och loginportleten.

Gränssnitt

Nr markören rörs över ett nyckelord visas en siffra över hur många gånger den använts

När användaren klickar på det visas de titlar de hör till. 

Användaren kan ta bort ett nyckelord genom att klicka på minustecknet   bredvid den aktuella titeln, eller ta bort nyckelordet från alla titlar genom att klicka på krysset  .

Inställningar

* Om du arbetar med inställningar för en Arena som bara innehåller kopplingar till ett eller flera bibliotekssystem behöver du inte bry dig om inställningarna för arkiv- eller museiposter,

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • Antal titlar vid utskrift och e-post:Max antal: Ange det maximala antal titlar som ska kunna skrivas ut och skickas via e-post. (förvalt värde: 50)
 • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
 • Arkivposter: element på sidan: Markera vilka element du vill visa (förvalt värde: alla) *
 • Arkivposter: fält i posten: Markera vilka fält i arkivposter som ska visas. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Upplaga, Extern länk, Språk, Medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllmarkering, Titel)*
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (fövralt värde: 5)
 • Detaljerad information: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results)
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa (förvalt värde: alla).*
 • Museiposter: fält i posten: fields to show: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
 • Recensioner: max antal tecken: Ange det maximala antal tecken som ska visas för en recension innan låntagaren behöver klicka på Läs mer. (förvalt värde: 100) 
 • Recensioner: ska godkännas före publicering: Markera kryssrutan om recensioner ska godkännas innan de publiceras. Gör på sidan /protected/admin (i grundinstallationen) i portleten Admin: anmälningar (förvalt värde: markerad).
 • Recensioner: Bli den förste som recenserar...: Markera om du vill visa texten Bli den förste som recenserar denna titel när recensioner saknas (förvalt värde: ej markerad)
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Träffar: visa: Kryssrutan ska alltid vara markerad utom när portleten används på katalogpostsidan för att låntagarna ska kunna bläddra framåt till nästa titel i sökresultatet.
 • Visa kontrollfunktioner: Markera de alternativ som ska visas på sidan. Kryssruta innebär att varje titel kan markeras för att till exempel skrivas ut eller skickas.

Web Content Display Web Content Display

Föredragen medietyp/språk samt boost av nya titlar

I flera portletar finns det inställningar för föredraget bibliotek, medietyp och språk.

Det finns dessutom möjlighet att höja relevansvärdet för nya titlar.
(Föredraget bibliotek används i praktiken inte.)

Dessa inställningar gör det möjligt för dig att höja relevansvärdet för de träffar du tycker är viktigast att få högt upp i träfflistan. Detta värde kallas boostvärde och är relativt de övriga, samt även för de grundvärden som ingår i själva systemets relevansalgoritm. Detta innebär att du får testa dig fram genom att prova olika värden utifrån dina önskemål.


Förutom att du då anger vilket språk och/eller vilken medietyp som ska prioriteras i sökresultatet ska du även ange hur högt värdet ska vara. För nya titlar anger du endast boostvärde.

Exempel: Om det absolut viktigaste är att nya titlar kommer högst upp i träfflistan oavsett medietyp och språk kan du ange boostvärde 100000 i fältet Nya titlar : boostvärde.

Följande portletar har dessa inställningsmöjligheter: 

 • Mina nyckelord
 • Mina recensioner
 • Minneslista
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Topplista

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices