Web Content Display Web Content Display

Navigera

Portleten finns under Innehållshantering.

Navigationsportleten används för att navigera i de underliggande sidorna. Konfigurationen innehåller att ett urval av olika kombinationer för stil på navigationen. Portletinnehållet är relativt till webbplatsen och den specifika sidan på vilken den visas (beroende på stilval), och kan inte ändras. Det innehåll som visas inom portleten är dynamiskt, baserat på de sidor som finns på webbplatsen.

Anpassning

Borders kan döljas i vyn för grafiskt utseende.

Konfiguration

Bildexemplen nedan hur navigeringen ska se ut på sidan "Contact library" som har tre undersidor en nivå ner men inga undersidor längre ner.

 • Utseende:
  • Egen: Erbjuder följande alternativ:
   • Rubrik: Huvudet ovanför navigationsträdet..
   • Root Page: Sidan längst upp i trädet.
   • Root-layout-level: Antalet nivåer att visa i trädet.
   • Included-layouts: Används inte i Arena.
   • Nested children:Används inte i Arena.
  • Relative with breadcrumb: Visar den överordnade sidan och aktuell sida, men inte delsidor.
  • From level  2 with title: Visar sunderidan två nivåer ner.
  • From level  1 with title: Visar aktuell sida med delsidor en nivå nedåt.
  • From level  1: Visar delsidor en nivå ner från den aktuella sidan.
  • From level  1 to all sublevels: Visar alla undersidor från den aktuella sidan (alla nivåer ner). (I detta exempel kommer innehållet vara samma som ovan, eftersom det bara finns delsidor en nivå nedåt.)
  • From level  0: Visar fullständig navigation för community/organisation (aktuell sida på annan typ).
 •  Listvy: Det finns två alternativ, dots och arrows.

Om du vill veta mer se Liferay documentation.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices