Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Nyhetsservice

Nyhetsservice är en tjänst som innebär att användarna kan spara en sökning och anmäla att de vill bli notifierade när nya titlar som motsvarar denna sökning blir lokaliserade i katalogen alternativt nya artiklar läggs in i artikeldatabasen.

Detta gör med automatik och personalen kan inte heller se vilka användare som använder tjänsten.

Om tjänsten är aktiverad (inställning för detta hittas i Admin: Installation details portlet), så kan användarna välja att deras Sparade sökningar även ska bevakas för vad gäller nya titlar och artiklar och meddela användaren när så skett. Användaren väljer också metod för hur de vill bli meddelande. Tillgängliga metoder är e-post eller meddelanden till Arenas inkorg. Sparade sökningar visas i portleten Sparade sökningar (katalog) respektive Artiklar:sparade sökningar.

Förutsättningar för nyhetsservice

  • Spara sökning måste vara aktiverat i portlet Sökresultat och/eller Artiklar:lista med sökfråga.
  • URL:er till artikel- och katalogpostsidorna ska anges i Admin:installation om länkar till de nya artiklarna och titlarna ska vara inkluderade i de meddelanden som skickas.
  • Sparade sökningar och/eller Artiklar: sparade sökningar ska placeras någonstans på webbplatsen. Det är inte nödvändigt för att nyhetstjänsten ska fungera rent tekniskt, men från ett användarperspektiv för att användaren ska hitta sina sparade sökningar någonstans.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices