Web Content Display Web Content Display

Logga in

I denna portlet loggar man in i Arena. Efter inloggning visas länkar till lån, reservationer, avgifter mm.

Det kan även visas en text som uppmanar låntagaren att se över sina uppgifter om dessa inte ändrats på ett år. Om låntagaren ändrar uppgifter eller klickar bort meddelandet visas det inte förrän efter ytterligare ett år. Om du vill ändra intervall - kontakta kundsupport. (Gäller endast BOOK-IT)

I denna portlet finns även länken som leder till sidan där användarnamn skapas. 

Se Användartyper i Arena för olika Arena-konton samt Hur man loggar in i Arena för hur man loggar in.

Gränssnitt

I grundinställationen ligger portleten på alla sidor.

Det finns två inmatningsfält: lånekortsnummer/användarnamn och PIN-kod/lösenord.

Efter inloggning kan följande länkar visas (beroende på inställningar):

 • Mina meddelanden, med info om hur många olästa 
 • Mina bidrag (om arena-användare skapats) (Mina betyg, Mina recensioner and Mina nyckelord)
 • Mina lån
 • Mina reservationer
 • Mina avgifter
 • Mina uppgifter
 • Logga ut

Om du klickar på plus-tecknet vid en länk expanderas kategorin och visar ett visst antal lån, reservationer och dylikt. 

Inställningar

 • Max antal reservationer att hämta: Fältet innehåller styling för att formatera visningen av infångade reservationer:
  <span style="color: green">${title?html} (${authors?html}) - ${textPickupBranch?html} ${pickupBranch?html} ${textPickupNo?html} ${pickupNo?html} ${textPickupExpire?html} ${date?html}</span>
  Samma ledtext används för fältet där du anger hur många titlar som maximalt ska visas  (default: 5.
 • URL till "Skapa användarnamn": Här anges sökvägen till den sida där en låntagare kan skapa användarnamn (default: account).
 • Dölj användarnamn vid inloggning: Här anges om du vill att lånekortsnummret/användarnamnet ska döljas när det skrivs in (default: ej markerad).
 • Öppna länkar i: Här anges om du vill att länkar från portleten ska öppnas i samma fönster, överordnad ram eller ett nytt fönster/flik (default: samma fönster).
 • URL till "Mina lån": Här anges på vilken sida portleten Mina lån finns(default: protected/loans).
 • Försenade lån (max antal): s: Här anger du hur många försenade lån som maximalt ska visas (default: 5).
 • Maximalt antal reservationer: Ange maximalt antal reservationer av reserverade titlar att visas i inboxen. (standardvärde: 5)
 • URL för Meddelanden: Definiera vilken sida som användaren kan se sina meddelanden. (standardvärde: protected/messages)
 • URL för Mina Bidrag: Definiera vilken sida som användaren kan se sina bidrag som recensioner, taggar, etc. (standardvärde: protected/stuff)
 • URL för Min Profil: Definiera URL för användarens profilsida. Denna sida används även till Glömt lösenord, vilket betyder att om ingen URL är angiven kommer inte Glömt-lösenord-länken att vara synlig i login-panelen. (standardvärde: protected/profile)
 • Försenade lån: Definiera format för försenade lån; ${title?html} - ${date?html} (${authors?html})
 • URL för Betalningar: Definiera på vilken sida användaren kan se eventuella skulder. (standardvärde: protected/debts)
 • Omdirigera till Skapa användarnamn vid inloggning med kortnummer och pin-kod: Välj om du vill att användaren ska omdirigeras efter att ha loggat in med lånekort och pin-kod (och användaren saknar Arena-konto) till sidan för Skapa användare. (standardvärde: sant)
 • URL för Reservationer: Definiera vilken sida som användaren kan se sina nuvarande reservationer. (standardvärde: protected/reservations).
 • Visa Hjälp-länk: Välj om du vill visa hjälp-länk i portleten. (standardvärde: falskt)
 • Visa användarnamn i välkomst-meddelande: Välj om du vill visa användarnamn i portletens välkomst-meddelandet när användaren har loggat in. (standardvärde: sant)
 • Visa välkomsthälsning: Välj om du vill visa välkomsthälsning när användaren har loggat in. (standardvärde: sant)
 • Logga in med lånekort: Välj om du vill att användaren ska kunna logga in med lånekort och pin-kod, eller om användaren ska tvingas att skapa ett Arena-konto när den försöker logga in med ett lånekort. (standardvärde: sant)
  Denna inställning måste vara ställd till sant om inställningen Tillåt anonym login är satt till falskt. Om båda är inställda på falskt kan inte en användare utan lånekort och pin-kod skapa ett Arena-konto.
 • Använd tidsbegränsning på lösenord: Välj om du vill sätta en tidsbegränsning på lösenord (se Password expires in days).
 • Begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök: Välj om du vill begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök.
 • Lösenord löper ut inom x antal dagar: Välj antalet dagar ett lösenord är giltigt innan användaren uppmanas byta. (standardvärde: 30)
  Notera att tidsbegränsning på lösenord måste vara satt till sant för att använda funktionen.
 • Visa skuldsumma bredvid Min avgifter: Välj om du vill visa skuldsumma bredvid menyvalet Mina avgifter.
 • Användaren blir utestängd efter x antal inloggningsförsök: Välj om du vill begränsa antalet misslyckade inloggningsförsök till x gånger. (standardvärde: 3)
  Notera att begränsning av antalet misslyckade inloggningsförsök måste vara satt till sant för att använda funktionen.
 • Användaren har möjlighet att logga in igen efter utstängning: Välj antalet timmar du vill att en utestängd användare ska vara utestängd från sitt konto. (standardvärde: 24)

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices