Web Content Display Web Content Display

Publicera artikel

En Arena-artikel kan ha olika status, "Draft"(utkast), "Pending"(ej godkänd) och "Ready"(godkänd). När du skriver en artikel och inte hinner bli klar eller vill vänta med att publicera artikeln kan du spara den som ett utkast - med status "Draft". Andra Arena-användare kan då inte se artikeln. När du är helt klar med artikeln och vill publicera den ger du artikeln status "Ready" genom att godkänna artikeln. Klicka på "Godkänn". Om du istället klickar på knappen Skapa tilldelas artikeln status Pending (ännu ej godkänd).

Observera: För att en Arena-användare ska kunna godkänna en artikel krävs rättigheten "Articles". För en Arena-användare utan denna rättighet saknas knappen Godkänn. Användaren kan då skapa artikeln men artikeln måste godkännas av en Arena-användare med rättigheten Articles.

  1. Logga in i Arena med din Arena-användare.
  2. Leta upp artikeln du vill publicera.
  3. När du hittat artikeln - klicka på artikelns titel.
  4. I Artikel-detaljen - klicka på Redigera  (enbart synlig om du har rättigheten Articles).


     
  5. Avmarkera Draft (utkast).

     
  6. Publicera artikeln genom att klicka på knappen Godkänn.

Web Content Display Web Content Display

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices