Web Content Display Web Content Display

Mina reservationer

Portleten visar den inloggade låntagarens reservationer tillsammans med information om t ex datum och hämtställe - beronde på hur portleten är konfigurerad. 

Portleten ligger i grundinstallationen på sidan /protected/reservations och kan nås från Mina sidor och loginportleten. 

Gränssnitt

Reservationerna visas i en lista. Förutom katalogpostinformation visas även - beroende på konfiguration - köplats, giltighetsdatum, hämtställe samt status för reservationen.  Status kan till exempel vara "aktiv" eller för infångade reservationer "att hämta".

Listan kan sorteras om på många olika sätt, till exempel datum, status och upphovsperson.

Genom att klicka på knappen Ändra kan låntagaren ändra giltighetsdatum, hämtställe eller ta bort reservationen. Det går även att lägga titeln i minneslistan. 

Inställningar

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).

 • URL till katalogpostsidan: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results) 
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • Antal titlar vid utskrift och e-post:Max antal: Ange det maximala antal titlar som ska kunna skrivas ut och skickas via e-post. (förvalt värde: 50)
 • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
 • Arkivposter: element på sidan: Används inte
 • Arkivposter: fält i posten: Används inte 
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (fövralt värde: 5)
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Museiposter:: element på sidan: Används inte
 • Museiposter: fält i posten: Används inte
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
 • Recensioner: max antal tecken: Ange det maximala antal tecken som ska visas för en recension innan låntagaren behöver klicka på Läs mer. (förvalt värde: 100) 
 • Recensioner: ska godkännas före publicering: Markera kryssrutan om recensioner ska godkännas innan de publiceras. Gör på sidan /protected/admin (i grundinstallationen) i portleten Admin: anmälningar (förvalt värde: markerad).
 • Recensioner: Bli den förste som recenserar...: Markera om du vill visa texten Bli den förste som recenserar denna titel när recensioner saknas (förvalt värde: ej markerad)
 • Reservation: giltighetstid (dagar) Ange det antal dagar som en reservation ska vara aktiv. Ange samma värde som i ditt bibliotekssystem (förvalt värde: 730).
 • Reservation: hjälptext om regionala reservationer: Används inte
 • Reservation: reservera med ett klick: Markera om låntagarna ska kunna reservera med endast ett klick under förutsättning att de har ett förvalt hämställe. (förvalt värde: ej markerad) 
 • Reservation: tillåt regionala reservationer:Används inte 
 • Reservation: visa "Giltig från": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa "Giltig till": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa enheterna alfabetiskt: Markera om du vill att enheternas namn ska visas alfabetiskt. (förvalt värde: markerad) Ska inte vara markerad om du vill använda funktionen förvalt hämtställe, eller om du vill visa enheterna i samma ordning som de visas i bibliotekssystemet. Se "Visa välj hämtställe". 
 • Reservation: visa info om avgift: Markera om du vill visa uppgift om eventuell kostnad i samband med reservation. (förvalt värde. ej markerad). Funktionen aktiveras av Axiell.
 • Reservation: visa knappen Avbryt: Markera om låntagaren ska kunna avbryta en reservation som hen håller på att genomföra (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa organisation: Markera om organisationen (förutom enheten) ska visas i samband med reservation. Troligen endast relevant om flera organisationer visas i samma Arena utan att den är en s k multi agency-installetion, vilket är mycket ovanligt. Om kryssrutan markeras visas två listrutor - en för organisation/er och en för enheter. 
 • Reservation: visa organisationer i alfabetisk ordning: Om du visar flera organisationer i din Arena kan du markera kryssrutan för att visa dem i alfabetisk ordning. (förvalt värde: markerad)  
 • Reservation: sortering av tidskrifter. Används ej. 
 • Reservationsgrupp: Används inte
 • Sortera på: Markera förvald sortering av reservationerna
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Titlar kan markeras via kryssruta: Markera om låntagaren ska kunna markera poster för att  t ex skicka eller skriva ut dem.
 • Träffar: visa: Kryssrutan ska alltid vara markerad utom när portleten används på katalogpostsidan för att låntagarna ska kunna bläddra framåt till nästa titel i sökresultatet.
 • Visa: min ordning: Används inte
 • Visa: giltig fr o m: Markera kryssrutan om låntagaren ska kunna ändra från och med när reservationen ska vara giltig
 • Visa: giltig till: Markera kryssrutan om låntagaren ska kunna ändra hur länge reservationen ska vara giltig
 • Visa sortera på löpnummer: Markera kryssrutan om låntagaren ska kunna sortera om listan utifrån löpnummer för reservationerna
 • Visa Ta bort. Panelknapp som gör det möjligt för låntagarna att ta bort reservationer
 • Visa Typ-knapp. Används inte
 • Visa anmärkning. Ska vara markerad för att t ex exemplarnummer för tidskrifter ska kunna visas.
 • Visa hämtas senast. Gäller datum för sista dag att hämta innan reservationern löper ut
 • Visa hämtställe. Gäller var låntagaren valt att hämta titeln
 • Visa köplats
 • Visa löpnummer. Visar reservationernas löpnummer om denna modul är aktiverad
 • Visa manuell ordning. Används inte
 • Visa organisation. Visar kontoorganisationens namn
 • Visa reservation på nya sida vid manuellt ordningsföljd. Används inte
 • Visa reservationsdatum. Visar det datum då reservationen gjordes
 • Visa reservationsgrupp. Används inte
 • Visa sekvensnummer. Används inte

Alla inställningar nedan som inleds med Visa sortera på gäller vilka sorteringsalternativ som låntagaren ska kunna välja

 • Visa sortera på Giltig fr o m. 
 • Visa Sortera på Giltig till. 
 • Visa sortera på hämtas senast
 • Visa sortera på hämtställe
 • Visa sortera på klassifikation
 • Visa sortera på köplats
 • Visa sortera på status
 • Visa sortera på Av
 • Visa status. Status kan till exempel vara aktiv, löpt ut eller inaktiv, dvs giltighetsdatum har inte inträffat.
 • Visa Ändra. Ska vara markerad för att låntagaren ska kunna ändra hämtställe eller giltighetsdatum
 • Visningsordning. Välj fallande eller stigande. Ska matcha den förvalda sorteringen

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices