Web Content Display Web Content Display

Dynamisk WS-klient

Denna portlet används till att publicera information från webbtjänster i Arena. 
Varje web service ett tillgängligt API kan integreras med Arena genom den dynamiska ws-klienten.
Innehållet formaterad av en XSL, vilket betyder att visningen av innehållet kan anpassas efter eget behov.
 
URL:en för att koppla ihop Arena med en webbtjänst kan vara statisk eller dynamisk genom att använda variabler beroende på källan.Exv, kan man med den dynamiska ws-klienten hämta recensioner från en extern källa genom att använda den aktuella katalogpostens ISBN.
Portleten kan även innehålla en träfflista från en extern söksida, eller bestånd från ett annat biblioteks Arena.
Denna portlet är högst anpassningsbar, vilket gör det möjligt att använda den på många olika sätt.

Gränssnitt

Användaren ser data presenterad från en extern webbtjänst formaterad enligt vad som är angivet i XSL:en.

Konfiguration

URL till externa webbtjänster konstrueras genom att använda FreeMarker syntax kombinerat med variabler från Arena. En beskrivning av variabler samt exempel på användning finns tillgängliga under Arena sessionsvariabler (se nedan).
 • URL till webservice/xml: Ange länk till det XML-meddelande som skickas till URL för Freemarker.
 • URL till XSL: Ange URL till XSL
 • Aktiv: Ange om du vill att webbtjänsten ska vara aktiv (standardvärde: sant).
 • Asynkron laddning: Ange om du vill att innehållet ska laddas asynkront (laddas långsammare) (standardvärde: sant).
 • Hjälp-länk Visa: (standardvärde: falskt)
 • Skicka anrop via: Ange vilket format du vill skicka anropet via (GET eller POST).
 • Vid "POST" Content type: Ange innehållstyp (endast POST) (standardvärde: text/xml)
 • Vid "POST" Request headers: Ange header value för innehållet (endast POST) 
 • Vid "POST" Teckenkodning: Ange format för innehållstypen (endast POST) (standardvärde: UTF8)
 • Vid "POST" URL till Freemarker: Ange URL till webbtjänst
 • Villkor för visning: Definiera (en eller flera) villkor för visning av webbtjänst
 • XSL-parametrar: Ange XSL-parametrar

Web Content Display Web Content Display

Arena sessionsvariabler

Vissa portlets kan konfigureras till att använda URL:er till externa webbsidor. Detta görs genom att använda Freemarker-syntax och sessionsvariabler från Arena-innehåll.

Arena sessionsvariabler erbjuder ett lågnivå-gränssnitt till portletsessioner genom Freemarker Templating Engine. Sessionsvariabler möjliggör dynamisk portletkonfiguration.

För definierade variabler och exempel, se Arena Session Variables.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices