Web Content Display Web Content Display

RSS-flöde

Portleten finns under Nyheter.

Denna portlet importerar RSS-flöden från andra webbplatser. Detta kan till exempel vara kommunalt innehåll eller granskade webbplatser.

Konfiguration

 • Titel och URL: Här definierar du titel för, och webbadressen till, RSS-flödet. Lägg till flöden med hjälp av + knappen.
 • Visa prenumerationstitel: Kryssa för att visa titeln på flödet.
 • Visa prenumerationens publiceringsdatum: Kryssa för att visa publiceringsdatum för flödet.
 • Visa prenumerationsbeskrivning: Kryssa för att visa beskrivande text för flödet.
 • Visa prenumerationbild: Kryssa för att visa flödesbilden.
 • Visa prenumerationsobjektsförfattare: Kryssa för att visa författaren till ett objekt i flödet.
 • Antal poster per inmatning: Välj hur många poster som ska visas i varje inmatning (default: 8).
 • Antal expanderade inlägg per feed: Välj hur många objekt som visas möjliga att expandera (default: 1).
 • Prenumerationens bildjustering: Välj justering för bilden, höger eller vänster (kräver att Visa prenumerationsbild är förkryssat).
 • Sidhuvudsinnehåll: Välj för att artikel ska visas i portleten ovanför RSS-flödet.
 • Sidfotsinnehåll: Välj för artikel att visas i portleten nedanför RSS-flödet.

Om du vill veta mer se Liferay documentation.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices