Web Content Display Web Content Display

Sökresultat

Denna portlet visar träfflistan som skapas efter  en sökning i katalogen. På denna sida kan låntagaren: 

 • Klicka på en titel för att se katalogposten.
 • Skriva ut, mejla och ladda ner träfflistan 
 • Lägga titlar i minneslistan 
 • Sortera resultatet på olika sätt
 • Skriva recensioner och sätta betyg 
 • Reservera 
 • Tipsa om titlar 

Beroende på de inställningar som är gjorda kanske inte alla möjligheter ovan är aktiverade

Portleten ska ligga på sidan  /search.

Gränssnitt

Ett verktygsfält visas ovanför listan.
I grundleveransen finns även portleten Sökfasetter på sidan, vilket ger användaren möjlighet att filtrera träfflistan. 

De fält som visas i träfflistan anges i inställningarna. Vanligen visas upphovsperson (Av), titel. medietyp och omslagsbild. I träfflistan kan även information om tillgänglighet och betyg visas. 

På sidan finns även portleten Dynamiska länkar. Den används för att skicka sökbegreppen vidare till en extern tjänst.

Inställningar

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till katalogpostsidan: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results) 
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • Antal titlar vid utskrift och e-post:Max antal: Ange det maximala antal titlar som ska kunna skrivas ut och skickas via e-post. (förvalt värde: 50)
 • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
 • Antal träffar i RSS: Ange det maxiala antal titlar som ska visas i RSS-flödet. (förvalt värde:20)
 • Arkivposter: element på sidan: Används inte
 • Arkivposter: fält i posten: Används inte
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (fövralt värde: 5)
 • Fuzzy search: aktivera: Markera kryssrutan om du vill använda dig av funktionen som automatiskt utvidgar sökningar som annars skulle resultera i 0-träff.
 • Fuzzy search: fält. markera de fält som ska användas vid utvidgning av sökfrågan. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln. Läs mer om fuzzy search nedan
 • Fuzzy search: värde (0.0 - 1.0): Ange värde för fuzzy search. Ju högre värde, desto mer ska sökresultat likna den ursprungliga sökningen. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln.
  Läs mer om fuzzy search nedan.
 • Föredragen medietyp: Välj den medietyp som ska få ökat relevansvärde om listan visar olika medietyper, eller som ska visas som grundpost vid listor som visar sammanslagna poster. Används endast om du använder relevans som förvald sortering. Förvalt värde brukar vara Bok
 • Föredragen medietyp: boostvärde: Ange det värde som ska användas för att öka relevansvärdet för den föredragna medietypen. Används endast om du använder relevans som förvald sortering. Värdet är relativt värden för föredraget språk och nya titlar, och du får testa dig fram till lämpliga värden. Om Bok är det viktigaste kriteriet för dig kan du sätta ett mycket högt värde, t e x 10000
 • Föredraget bibliotek; boostvärde::Används inte
 • Föredraget språk: Används endast om du använder relevans som förvald sortering. 
 • Föredraget språk: boostvärde .  Används endast om du använder relevans som förvald sortering.Se Föredragen medietyp.
 • Gå direkt till katalogposten vid endast en träff. Markera kryssrutan om sökningar som bara ger en träff ska visa katalogposten direkt, istället för att gå vägen om träfflistan. Om kopplingen mot bibliotekssystemet är långsam kan det kännas segt innan katalogposten visas - testa först.
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Huvudpost/delpost: visa: Endast relevant för bibliotekssystem som använder huvudpost/delpost, och definierar hur posterna ska visas i listan. Alternativen är Endast träffar, Endast huvudpost, Huvud- och delpost. Förvalt värde: Endast träffar
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Medietyp, Utgivningsår, Titel),
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Länkar: öppna i: Välj om du vill att länkar ska öppnas i samma fönster, Överordnad ram, Nytt fönster/flik. Ändras endast när en dynamisk lista integreras i en annan webbsida.
 • OpenURL: ikon: Ange sökvägen till den ikon som ska visas i form av en länk till sidan för OpenURL (om den är aktiverad) 
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter:: element på sidan: Används inte
 • Museiposter: fält i posten:Används inte
 • Nya titlar: Boostvärde. Se Föredragen medietyp
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Nyhetsservice: koppla till bibliotekssystemet. Används inte
 • Nyhetsservice: meddela mig om nya titlar: Markera kryssrutan om användarna ska kunna anmäla sig till nyhetsservice och få besked om nyinköpta titlar. OBS - även andra inställningar krävs - se Nyhetsservice
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
 • RSS-ikon: visa: Markera kryssrutan om låntagarna ska kunna prenumerera på RSS-flöde (förvalt värde: markerad)
 • Recensioner: max antal tecken: Ange det maximala antal tecken som ska visas för en recension innan låntagaren behöver klicka på Läs mer. (förvalt värde: 100) 
 • Recensioner: ska godkännas före publicering: Markera kryssrutan om recensioner ska godkännas innan de publiceras. Gör på sidan /protected/admin (i grundinstallationen) i portleten Admin: anmälningar (förvalt värde: markerad).
 • Recensioner: Bli den förste som recenserar...: Markera om du vill visa texten Bli den förste som recenserar denna titel när recensioner saknas (förvalt värde: ej markerad)
 • Reservation: giltighetstid (dagar) Ange det antal dagar som en reservation ska vara aktiv. Ange samma värde som i ditt bibliotekssystem (förvalt värde: 730).
 • Reservation: hjälptext om regionala reservationer: Skriv en hjälptext om regionala reservationer. Används inte 
 • Reservation: reservera med ett klick: Markera om låntagarna ska kunna reservera med endast ett klick under förutsättning att de har ett förvalt hämställe. (förvalt värde: ej markerad) 
 • Reservation: tillåt regionala reservationer Används inte
 • Reservation: visa "Giltig från": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa "Giltig till": Markera om du vill visa - och ge möjlighet att ändra - giltighetsdatum för i samband med reservation. (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa enheterna alfabetiskt: Markera om du vill att enheternas namn ska visas alfabetiskt. (förvalt värde: markerad) Ska inte vara markerad om du vill använda funktionen förvalt hämtställe, eller om du vill visa enheterna i samma ordning som de visas i bibliotekssystemet. Se "Visa välj hämtställe". 
 • Reservation: visa info om avgift: Markera om du vill visa uppgift om eventuell kostnad i samband med reservation. (förvalt värde. ej markerad). Funktionen aktiveras av Axiell på en högre nivå - meddela kundsupport.
 • Reservation: visa knappen Avbryt: Markera om låntagaren ska kunna avbryta en reservation som hen håller på att genomföra (förvalt värde: markerad) 
 • Reservation: visa organisation: Markera om kontoorganisationen (förutom enheten) ska visas i samband med reservation. Endast relevant om flera organisationer visas i samma Arena utan att den är en s k multi agency-installetion, vilket är mycket ovanligt, eller för enhetsgrupper. Om kryssrutan markeras visas två listrutor - en för organisation/er och en för enheter. 
 • Reservation: visa organisationer i alfabetisk ordning: Om du visar flera organisationer i din Arena kan du markera kryssrutan för att visa dem i alfabetisk ordning. (förvalt värde: markerad)  
 • Reservation: sortering av tidskrifter. Används ej. 
 • Sammanslagna poster: gruppera på: Markera vad sammanslagna poster ska grupperas på. Alternativen är Av och Huvudpost/delpost. Av innebär upphovsperson eller titel och är det som ska väljas om bibliotekssystemet inte har stöd för huvudpost/delpost (gäller BOOK-IT).
 • Sammanslagna poster: max antal poster i gruppering: Ange max antal titlar som ska kunna slås samman i en post. (förvalt värde: 100)
 • Sammanslagna poster: sortera på: Markera de sorteringsfält som ska visas i listan om du visar träffar sammanslagna
 • Sammanslagna poster: sorteringsordning: Markera vad de sammanslagna posterna ska kunna sorteras på
 • Sortering: förvald: Välj det alternativ som listan ska sorteras på. Alternativen är Av, Utgivningsår, Relevans, Titel, Accessionsdatum.
 • Sortering: förvald sorteringsordning: Ange om listan ska sorteras fallande eller stigande. (förvalt värde är fallande)
 • Sortering: tillåt sortering på: Markera de alternativ som låntagaren ska kunna sortera listan på. 
 • Sorteringsalternativ: ordningsföljd. Ange i vilken ordning sorteringsalterntiven ska visas. Flytta dem med hjälp av pilarna.
 • Spara sökning: visa: Markera kryssrutan om arena-användarna ska kunna spara sökresultatet. Detta är en förutsättning för funktionen Nyhetsservice
 • Sökfråga: visa sökfråga och antal träffar: Markera kryssrutan om du vill visa sökfrågan och antal träffar. 
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Titlar kan markeras via kryssruta: Markera om låntagaren ska kunna markera poster för att  t ex skicka eller skriva ut dem.
 • Träffar: visa: Kryssrutan ska alltid vara markerad utom när portleten används på katalogpostsidan för att låntagarna ska kunna bläddra framåt till nästa titel i sökresultatet.
 • Visa välj hämtställe: Markera om listrutan Välj hämtställe ska visas i samband med reservation istället för att visa ett förvalt hämtställe. Ska inte vara markerad om reservation med ett klick ska fungera.  

,

Web Content Display Web Content Display

Sammanslagna poster i sökresultat

När sökträffar finns i flera olika medietyper och på flera olika bibliotek (multi agency-installationer) kan de slås samman automatiskt. Om till exempel en titel finns både som tryckt bok och e-bok slås dessa samman med en av dem (oftast boken) som grundpost. Den andra posten visas om låntagaren klickar på länken Visa fler utgåvor/delar. En grundinstallation av Arena visar posterna sammanslagna.

Sökträffarna kan också slås samman uifrån huvudpost/delpost om bibliotekssystemet stöder detta. (Ej BOOK-IT).

Inställningarna finns i portleten Sökresultat - se ovan.

1. I inställningarna finns listrutan Mervärden. Om alternativet Sammanslagna poster är markerat här slås posterna samman
2. För att avgöra vad som ska slås samman - använd listrutan Sammanslagna poster: gruppera på
3. För att slå samman huvuposter/delposter - använd inställningen Huvudpost/delpost: Visa.

Följande inställningar används för hantering av posterna när de väl är sammanslagna:

 • Sammanslagna poster: Sortera på
 • Sammanslagna poster: Sorteringsordning
 • Sammanslagna poster: Max antal poster i grupperingen

 

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display Web Content Display

Föredragen medietyp/språk samt boost av nya titlar

I flera portletar finns det inställningar för föredraget bibliotek, medietyp och språk.

Det finns dessutom möjlighet att höja relevansvärdet för nya titlar.
(Föredraget bibliotek används i praktiken inte.)

Dessa inställningar gör det möjligt för dig att höja relevansvärdet för de träffar du tycker är viktigast att få högt upp i träfflistan. Detta värde kallas boostvärde och är relativt de övriga, samt även för de grundvärden som ingår i själva systemets relevansalgoritm. Detta innebär att du får testa dig fram genom att prova olika värden utifrån dina önskemål.


Förutom att du då anger vilket språk och/eller vilken medietyp som ska prioriteras i sökresultatet ska du även ange hur högt värdet ska vara. För nya titlar anger du endast boostvärde.

Exempel: Om det absolut viktigaste är att nya titlar kommer högst upp i träfflistan oavsett medietyp och språk kan du ange boostvärde 100000 i fältet Nya titlar : boostvärde.

Följande portletar har dessa inställningsmöjligheter: 

 • Mina nyckelord
 • Mina recensioner
 • Minneslista
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Topplista

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices