Web Content Display Web Content Display

Skaffa lånekort

Denna portlet gör det möjligt att skaffa lånekort utan att först besöka biblioteket. Alla värden som visas i portleten ställs in i bibliotekssystemet.

För att funktionen ska gå att använda måste den aktiveras. Kontakta kundsupport för aktivering. 

Sidan som innehåller portleten Skaffa lånekort ska av integritetsskäl ligga i sökvägen protected, som övriga sidor som kräver inloggning. Sidans URL ska alltså inledas med protected
Exempel:https://bibliotek.kommun.se/web/arena/protected/skaffa-lanekort

Gränssnitt

Den blivande låntagaren fyller i fält och kryssrutor, varav vissa är obligatoriska, och klickar på knappen Skicka. Därefter visas ett meddelande som anger att låntagare är inloggad och att personnumret fungerar även som lånekortsnummer.

Inställningar

 • Använd intyg via borgensman. Används inte i Sverige.
 • Borgensmans fördelsedatum. Används inte i Sverige
 • Borgensmans relation till låntagare. Används inte i Sverige
 • Enhet. Ska innehålla id för en valfri enheter som ingår i Arena
 • Hjälp-länk - visa. Markeras om hjälptext för slutanvändarna ska visas
 • Max ålder för behov av borgensman. Används inte i Sverige
 • Member. Välj det bibliotek som ingår i Arena.
 • Namn. Används inte i Sverige
 • Nemlogin obligatoriskt. Används inte i Sverige
 • Organisation. Ange id för den kontoorganisation som ingår i Arena
 • Socialförsäkringsnummer. Används inte i Sverige
 • Tillåt borgensman att identifiera sig med lånekort och PIN-kod. Används inte i Sverige
 • URL till lånevillkor. Ange sökvägen till de lånevillkor som en blivande låntagare ska acceptera
 • URL till lånevillkor. Det måste finnas en länk i detta fält. Om det inte finns några låneregler att länka till kan fältet döljas via styling.
 • Visa datumväljare. 
 • PageProfileURL. Sökvägen till sidan Mina uppgifter. (fövalt värde: protected/profile)
 • Fältet Inmatiningsbekräftelse används för att bekräfta den inmatade PIN-koden. Ledtexten kan ändas till exempelvis Upprepa PIN-kod med hjälp av portlet-översättningarna.

Web Content Display Web Content Display

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices