Web Content Display Web Content Display

Sajtmeny

Portleten finns under Innehållshantering.

Denna portlet listar alla sidor på webbplatsen i ett träd.

Konfiguration

  • Root page: Här kan du välja vilken sida på webbplatsen ska vara roten för trädstrukturen.
  • Visa nivåer: Här väljer du hur många nivåer som ska visas i trädet.
  • Ta med toppnoden i trädet : Kryssa i om roten för trädstrukturen ska visas i trädet.
  • Visa nuvarande sida: Kryssa i om den aktuella sidan (sajtmenyns sida) ska visas i trädet.
  • Använd HTML-titel: Kryssa i om du vill använda HTML-titel för varje sida.     
  • Visa dolda sidor: Kryssa i om dolda sidor som ska visas i trädet.

Om du vill veta mer se Liferay documentation.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices