Web Content Display Web Content Display

På dessa sidor lägger vi fortlöpande ut information och tips på hur du kan förbättra din Arena

Web Content Display Web Content Display

Undvik att ändra fontstorlek på heading element.

När du skriver en Arena artikel finns möjlighet att ändra textens fontstorlek. Om du väljer ett rubrik element t.ex. h1 är vår rekommendation att inte ändra fontstorleken.

I den generella stylingen till er Arena sätts både fonttyp och fontstorlek för rubrikelement (h1, h2 osv.) och övrig text med hjälp av CSS. Ändras fontstorleken för rubrikelement när artikeln skapas blir det en sk. inline styling vliken överrider den generella CSS koden.

Bilden nedan visar ett exempel där h1 elementet är ändrat till 18pt.

Redigera fontstorlek

 

När artikeln är godkänd och publicerad genereras denna html kod:

Genererad html kod

Eftersom en ändring är gjord av h1 elementet läggs ett span element till som innehåller inline styling, "font-size: large;".

Resultatet blir:

Inline styling

 

Utan ändring av fontstorlek för h1 blir resutlatet:

Utan inline styling

 

Rubrikelementen har alltså en bestämd storlek från början enligt html standarden, ändrar man dessa element frångås html standarden vilket inte är att rekommendera. Observera att i vissa fall även radavståndet påverkas om fontstorleken ändras.