Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Välkommen till hjälpen för Arena-administratörer!

På denna webbplats finns information om hur du administrerar bibliotekets Arena. 

Arena administreras både i Arena och Liferay. Liferay är ett webbpubliceringssystem med öppen källkod, som använts som plattform för utvecklingen av Arena. 

  • Arena-artiklar, skicka meddelande och hantering av recensioner och diskussioner är exempel på funktioner som utvecklats av Axiell specifikt för Arena. 
  • Sidhantering, layout och design, och att lägga till och ställa in funktioner är exempel på saker som du arbetar med i Liferay-delen.  

Hjälpen beskriver båda delarna, men när det gäller Liferay-funktionaliteten beskrivs endast de delar som krävs för att Arena ska fungera. Liferay har massor av andra funktioner. Om du vill lära dig mer om det - gå till http://www.liferay.com/

Ny hjälp för Arena 4.0 hittar du här: https://arenahelp.axiell.com/sv

Aktuellt

IT-säkerhet vad gäller leveransen av våra system är av yttersta vikt för oss på Axiell och med anledning av det vill vi påminna om att det även är viktigt att ni som kund har en säker hantering av era användare och lösenord.

Till exempel ska de administratörer och redaktörer som arbetar med systemen ha egna personliga inloggningar samt naturligtvis iaktta hög säkerhet i sin lösenordshantering. Säkerheten gäller både själva konstruktionen av lösenorden samt handhavandet av dem. De ska inte mejlas eller skrivas ner, och administratörer och redaktörer ska alltid logga ut efter att ha arbetat i applikationen, och inte lita till timeouten.

För Arenas vidkommande finns valet Lösenordsregler i Liferays Kontrollpanel. Här kan du definiera lösenordens komplexitet, ange hur länge de ska vara giltiga, hur länge gamla lösenord ska sparas och max antal tillåtna inloggningsförsök innan användaren spärras. Vi uppmanar dig att göra önskade inställningar och samtidigt byta de befintliga lösenorden till användarna. Om kryssrutorna Kan ändras och Kräver ändring är markerade blir det obligatoriskt för användaren att byta lösenordet till ett eget första gången hen loggar in.

Passa samtidigt på att se över användarna så att det inte ligger kvar uppgifter för personer som har slutat på biblioteket.

Vi uppmanar dig att även se till att personal med rättigheter kopplade till sitt användarnamn har säkra lösenord och att de byts regelbundet. Det görs under Mina uppgifter - Användarnamn och lösenord

Läs om hur du kan ändra uppgifter för eller ta bort Liferay-användare.

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices