Web Content Display Web Content Display

Nyckelord: moln

Portleten visar nyckelord/taggar som lags in av användare i någon av Arenorna i Sverige. De titlar som de är kopplade till matchas automatiskt mot beståndet i den lokala katalogen, så att endast taggar kopplade till titlar som biblioteket äger visas. Teckenstorleken på taggarna varierar med hur ofta de använts. 
När man klickar på en tagg utförs en sökning och träfflistan visar de titlar som har taggen ifråga kopplad till sig.

Det finns tre typer av taggmoln:

 • Populära nyckelord. Portleten visar de nyckelord/taggar som använts flest gånger. Med denna inställning kan portleten ligga på valfri sida.
 • Nyckelord i sökresultat. Portleten visar de nyceklord/taggar som finn skopplade till de titlar som träfflistan visar. Med denna inställning skaportleten ligga på träfflistesidan.
 • Användare. Portleten visar nyckelord/Taggar från de centrala tjänsterna oavsett om de finns i den lokala Arenan eller ej. Rekommenderas inte. 

I grundinstallationen finns portleten på startsidan (welcome) och träfflistesidan (search).

Inställningar

 • URL till sökresultatsidan för katalogposter: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen  (förvalt värde: search).
 • Fuzzy search: fält. Markera de fält som ska användas vid utvidgning av sökfrågan. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln. Läs mer om fuzzy search nedan
 • Fuzzy search: Värde (0.0 - 1.0): Ange värde för fuzzy search. Ju högre värde, desto mer ska sökresultat likna den ursprungliga sökningen. Värdet ska vara samma i följande portletar: Katalogpost, Sökfasetter, Dynamisk lista, Sökresultat, Nyckelord: moln.
  Läs mer om fuzzy search nedan. 
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Max antal nyckelord bakåt.
 • Nyecklord: visa max antal. Ange hur många nyckelord som maximalt ska visas. 20 är högsta möjliga värdet.
 • Teckenstorlek: minsta. Anger minsta möjliga teckenstorlek som ska visas för de minst använda nyckelorden. (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största. Anger största möjliga teckenstorlek som ska visas för de mest använda nyckelorden. (förvalt värde: 7)
 • Typ av nyckelordsvisning. Ange vilken typ av nyckelordsmoln som ska visas i den anktuella förekomsten. Se inledningen för vilka varianter det finns.

Web Content Display Web Content Display

Fuzzy search (Fuzzy sökning) och värde

Arena är förinställd på att om sökfrågan inte ger någon träff utvidgas sökningen automatiskt enligt en förbestämd algoritm. Det går att ställa in ett "likhetsvärde" som löper mellan värdena 0 och 1. Ju närmare 1 desto mer lik den ursprungliga sökningen blir den utvidgade sökningen.

Portletar listade nedan har fält konfigurerbara för fuzzy sökning. Anledningen till att fuzzy sökning och värde måste anges i samtliga nedanstående portlets är att när en sökning görs i sökportleten använder varje nedanstående portlet samma söksträng och gör en egen sökning baserad på fuzzy-logiken. Därför är det viktigt att konfigurering av fuzzy sökning och värde är de samma i nedanstående artikelportletar (de 5 översta) och övriga portletar som används vid en sökning (de 5 nedersta).

 • Artiklar: artikeldetalj
 • Artiklar: fasetter
 • Artiklar:: lista med sökfråga
 • Artiklar: lista utan sökfråga
 • Artiklar: visa en viss artikel
 • Katalogpost
 • Sökfasetter
 • Dynamisk lista
 • Sökresultat
 • Nyckelord: moln

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices