Web Content Display Web Content Display

Nyckelord: per titel

Denna portlet visar de nyckelord/taggar som användare lagt till för en viss titel. I grundinstallationen ligger den på sidan /results. Förutom att portleten visar aktuella nyckelord/taggar för alla låntagare kan inloggade användare lägga till egna genom att klicka Lägg till.

När du klickar på ett nyckelord görs en sökning och sökresultatet visar de titlar som har det aktuella nyckelordet kopplat till sig. 

Arena-användare krävs för att lägga till nyckelord.

Inställningar

  • URL till sökresultatsidan för katalogposter: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen (används vid användning av länken Tillbaka) (förvalt värdet: search).
  • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
  • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
  • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
  • Typ av nyckkelordsvisning: Ange om det gäller poster eller Artiklar. Funktionen Artiklar har ännu inte implementerats
  • Visa knappen Lägg till. Markera om du vill att användare ska kunna lägga till egna ämnesord. (förvalt värde: markerad)

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices