Web Content Display Web Content Display

Topplista

Denna portlet kan visa titlar i katalogen utifrån mervärden i de centrala tjänsterna. Mervärdena är gemensamma för alla svenska Arena-bibliotek. Oavsett var ett betyg, en recension, nyckelord eller diskussion är inlagd visas det i alla de arenor som har den aktuella titeln

Mervärdena är: 

 • Betyg; titlar med högst betyg, de senast betygsatta titlarna eller de titlar som fått flest betyg 
 • Recensioner; titlar med senast inlagda recensioner eller titlar med flest recensioner 
 • Nyckelord; titlar med senast inlagda nyckelord eller titlar med flest nyckelord 
 • Diskussioner; titlar med de senast inlagda diskussionerna eller flest diskussioner 

Portleten hämtar information från de centala tjänsterna, och dessa matchas mot katalogen i det lokala biblioteket, arkivet eller museet.


Det går att ha flera topplistor på samma sida, men det finns risk för prestandaförsämring om du lägger många på samma sida. Testa dig fram. 

Inställningar

 • URL till beståndet: Ange sökvägen till ankaret vid beståndsinformationen (förvalt värde: #holdings).
 • URL till katalogpostsidan: Ange sökvägen till katalogpostsidan. (förvalt värde: results) 
 • URL till sidan "Tipsa": Ange sökvägen till sidan med tipsafunktionen via e-post (förvalt värde: protected/recommend).
 • URL till sökresultatsidan för katalogposter: Ange sökvägen till träfflistan för sökning i katalogen. (förvalt värde: search) 
 • Antal extra titlar som ska hämtas: Ange en högre siffra än det antal titlar som listan ska visa per sida. Eftersom det inte är säkert att alla titlar som hämtas från de centrala tjänsterna finns i den lokala katalogen krävs "marginal". (förvalt värde: 10)
 • Antal titlar på listan: 
 • Antal titlar vid utskrift och e-post:Max antal: Ange det maximala antal titlar som ska kunna skrivas ut och skickas via e-post. (förvalt värde: 50)
 • Antal titlar: visa per sida: Ange det antal titlar som ska visas per sida
 • Antal träffar i RSS: Ange det maxiala antal titlar som ska visas i RSS-flödet. (förvalt värde:20)
 • Arkivposter: element på sidan: Markera vilka element du vill visa (förvalt värde: alla) *
 • Arkivposter: fält i posten: Markera vilka fält i arkivposter som ska visas. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Upplaga, Extern länk, Språk, Medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllmarkering, Titel)*
 • Betyg: tillåt betygsättning: Markera om arena-användarna ska kunna betygsätta titlar (stjärnorna) (the stars) in the portlet (förvalt värdet: markerad).
 • Bläddring: antal sidor: Ange hur många sidor framåt låntagaren ska kunna bläddra (förvalt värde: 5)
 • Hjälp-länk: visa: Markera om du vill visa en ikon (frågetecken) som leder till låntagarhjälpen. (förvalt värde: ej markerad)
 • Huvudpost/delpost: visa: Endast relevant för bibliotekssystem som använder huvudpost/delpost, och definierar hur posterna ska visas i listan. Alternativen är Endast träffar,Endast huvudpost, Huvud- och delpost.
 • Katalogposter: element på sidan: Markera de element som du vill visa i anslutning till posten (förvalt värde: alla). *
 • Katalogposter: fält i posten: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Katalogtyp: visa katalogtyp: Markera kryssrutan om uppgift om katalogtyp ska visas i listan. Endast relevant för s k multi entity-installationer, dvs installationer med flera olika katalogtyper - katalogposter/museiposter/arkivposter.
 • Länka till "var finns titeln": Markera kryssrutan om en länk som leder till beståndsinformationen ska visas i informationen om exemplar i katalogposten
 • Länkar: öppna i: Välj om du vill att länkar ska öpnnas i samma fönster, Överordnad ram, Nytt fönster/flik. Används t e x när en dynamisk lista integreras i en annan webbsida.
 • Mervärden: visa: Markera de medvärden du vill visa i anslutning till katalogpostinformationen. Alternativen är tillgänglighet, omslag, betyg, recensioner, nyckelord. (förvalt värde: alla) 
 • Museiposter:: element på sidan: Markera de element som du vill visa (förvalt värde: alla).*
 • Museiposter: fält i posten: fields to show: Markera de fält som ska visas i katalogposten. (förvalda värden: Av, Beskrivning, Extern länk, Språk, medietyp, Anmärkningar, Utgivningsår, Förlag, Resurstyp, Hyllsignum, Titel), *
 • Nyckelord: visa max antal: Ange det högsta antal nyckelord/taggar som ska visas för en titel (förvalt värde: 10).
 • Omslagsbilder: hämta asynkront (ajax): Markera om du vill att sidan ska laddas innan omslagsbilden visas. (förvalt värde: markerad)
 • Panelknappar: visa: Markera de funktioner som ska visas för listan.(förvalt värde: alla)
 • RSS-ikon: visa: Markera kryssrutan om låntagarna ska kunna prenumerera på RSS-flöde (förvalt värde: markerad)
 • Sammanslagna poster: gruppera på: Markera vad sammanslagna poster ska grupperas på. Alternativen är Av och Huvudpost/delpost. Av innebär upphovsperson eller titel och är det som ska väljas om bibliotekssystemet inte har stöd för huvudpost/delpost (gäller BOOK-IT).
 • Sökfråga: visa sökning och antal träffar: Markera kryssrutan om du vill visa sökfrågan och antal träffar. 
 • Teckenstorlek: minsta: Ange minsta möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 1)
 • Teckenstorlek: största: Ange största möjliga storlek för teckensnitt (förvalt värde: 7)
 • Titlar kan markeras via kryssruta: Markera om låntagaren ska kunna markera poster för att  t ex skicka eller skriva ut dem.
 • Träffar: visa: Kryssrutan ska alltid vara markerad utom när portleten används på katalogpostsidan för att låntagarna ska kunna bläddra framåt till nästa titel i sökresultatet.
 • Typ av topplista: Välj inställning för den topplista du vill visa.

* Om du arbetar med inställningar för en Arena som bara innehåller kopplingar till ett eller flera bibliotekssystem behöver du inte bry dig om inställningarna för arkiv- eller museiposter,

Web Content Display (Global) Web Content Display (Global)

Axiell
Copyright © Axiell Sweden Group 2009-2015
Legal notices